Ordinace

Ceník výkonů hrazených pacientem

Aplikace jedné náušnice 150 Kč
Audiometrie vyžádaná klientem 300 Kč
Tympanometrie oboustranná vyžádaná klientem 200 Kč
ORL vyšetření vyžádané klientem 450 Kč
Vyšetření ztráty sluchu dle Fowlera vyžádané klientem 450 Kč
Inhalace - léčba hlasivek 50 Kč

Nově prováděná vyšetření:

  
CRP 150 Kč
STREP test 150 Kč