Ordinace

Ceník výkonů pro samoplátce
od 1. 3. 2022

ORL komplexní vyšetření vyžádané klientem 1 000 Kč
ORL vyšetření k potápěčským zkouškám 800 Kč
ORL vyšetření pro práci v riziku hluku 600 Kč
Audiologické vyšetření vyžádané klientem 400 Kč
Tympanometrie vyžádaná klientem 300 Kč
Aplikace náušnic 1 ks 200 Kč
Potvrzení pro administrativní účely
(pojišťovna, zpráva - doklad atd.)
 200 Kč
   
CRP test 200 Kč
STREP test 200 Kč