ORL MUDr.Jana Hrubá

MUDr. Jana Hrubá

1992
Ukončení studia na 3. lékařské fakultě UK v Praze

1995
Atestace 1. stupně otorhinolaryngologie

2005
Atestace 2. stupně otorhinolaryngologie

1992 - 1995
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku I. LF UK Praha

1998 - 2008
ORL oddělení VFN Praha

2009 -
ORL MEDINO, Uhříněves - Praha 10